Koelizjnikov oppermachtig- Verbij tweede op 500 meter